2020-06-12 22.31.47

Hva kreves det av foreldrene?

Hvor mye foreldre er involvert varierer. Vi håper selvfølgelig at du som forelder finner glede i, og ønsker, å bidra! I Medkila starter vi vinteren 2020/21 opp en foreldreforeninger hvor en kan være med og bidra på ulike måter og i ulik grad. Som gruppe trenger vi for eksempel hjelp til transport i forbindelse med turer og leirer. Vi har også noen få dugnader for å skaffe penger til store turer eller helt konkrete tiltak i speidergruppa. Vi deltar også i dugnader på speiderhytta i Folkeparken og på kretsens leirsted på Renså.

Foreldre er også velkomne som ledere eller til andre verv i gruppa. Alle nye ledere får tilbud om å delta i speiderens gode og varierte ledertrening.