Bevere 1.–2.klasse

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

For deg som er spesielt interessert

Speiderprogrammet

Norges speiderforbunds speiderprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål.

Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding. Speiderprogrammet hjelper å oppnå dette målet.

Et slikt lang­siktig mål krever at man tar ett skritt av gangen, samtidig som man holder et øye med helheten og formålet. Det finnes en sammenheng mellom hva speidere gjør/lærer, og hvorfor og hvordan de gjør det – de tre delene av speiderprogrammet.

Du kan lese mer om speiderprogrammet generelt HER

Siden barn og ungdom gjennomgår en del forskjellige stadier i sin utvikling, hvor de har helt spesielle og forskjellige behov, ønsker og interesser, har Norges speiderforbund valgt å lage et femdelt speiderprogram.

Denne femdelingen bygger på en alderstilpasning og ikke en enhetsinndeling. Programmet er fleksibelt, og kan tilpasses ulike modeller for enhetsinndeling i gruppene.

  • Beverprogrammet er tilpasset speidere som går i 1. og 2. klasse. Lek og bruk av beverrammen står sentralt i dette programmet.
  • Du kan lese mer om beverprogrammet her

Mer informasjon om hva det innebærer å bli/være speider finner du ved å følge linken her

 

Bever 1.-2.klasseBever 1.-2.klasse Flokk 3.-4.klasseFlokk 3.-4.klasse Tropp 5.-10.klasseTropp 5.-10.klasse Rovere 16–25 årRovere 16–25 år