Rovere 16–25 år

Har du lyst til å teste nye grenser, lære ledelse i praksis og være med i et godt og kreativt miljø, bør du bli rover! Rovere er de eldste speiderne og er forbilder for de yngre i gruppa.

Som rover er dere organisert i et eget roverlag, og sammen planlegger dere turer og aktiviteter. Dere vil også få mulighet til å være med på mange spennende arrangementer og leirer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mange velger å engasjere seg som ledere i gruppa ved siden roverarbeidet, men det er roverspeiding som er kjernen for denne aldersgruppa.

 

For deg som er spesielt interessert

Speiderprogrammet

Norges speiderforbunds speiderprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål.

Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding. Speiderprogrammet hjelper å oppnå dette målet.

Et slikt lang­siktig mål krever at man tar ett skritt av gangen, samtidig som man holder et øye med helheten og formålet. Det finnes en sammenheng mellom hva speidere gjør/lærer, og hvorfor og hvordan de gjør det – de tre delene av speiderprogrammet.

Du kan lese mer om speiderprogrammet generelt HER

Siden barn og ungdom gjennomgår en del forskjellige stadier i sin utvikling, hvor de har helt spesielle og forskjellige behov, ønsker og interesser, har Norges speiderforbund valgt å lage et femdelt speiderprogram.

Denne femdelingen bygger på en alderstilpasning og ikke en enhetsinndeling. Programmet er fleksibelt, og kan tilpasses ulike modeller for enhetsinndeling i gruppene.

  • Roverprogrammet er tilpasset speidere i videregående skole. Frihet, utforsking av nye territorier, prosjektarbeid, målsetting og målstyring, veiledning og medbestemmelse står sentralt i dette programmet.
  • Du kan lese mer om roverprogrammet her

Mer informasjon om hva det innebærer å bli/være speider finner du ved å følge linken her

 

Bever 1.-2.klasseBever 1.-2.klasse Flokk 3.-4.klasseFlokk 3.-4.klasse Tropp 5.-10.klasseTropp 5.-10.klasse Rovere 16–25 årRovere 16–25 år