Småspeidere 3.–4. klasse

Du får også lov til å få ansvar og lærer å klare deg selv. På det gule skjerfmerket du får når du blir tatt opp som småspeider er det et kompass og noen fotavtrykk. De viser veien til oppdagelse av nye eventyr – den spennende veien som ligger foran deg som småspeider.

Du som er småspeider lærer mange nye ting hver uke. Det kan være å tenne bål, hvordan du hjelper en som har skadet seg, eller å sette opp et telt. Du samarbeider med andre for å få det til, og det er lov å gjøre feil og prøve igjen, hvis du synes ting er vanskelig. Du lærer også hvordan du skal ta vare på naturen, og om hvor viktig det er å bry seg om andre som kanskje ikke har det like bra som deg selv.

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med småspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i flokken, og med enkle oppgaver som skal løses sammen med andre småspeidere, starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

 

For deg som er spesielt interessert

Speiderprogrammet

Norges speiderforbunds speiderprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål.

Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding. Speiderprogrammet hjelper å oppnå dette målet.

Et slikt lang­siktig mål krever at man tar ett skritt av gangen, samtidig som man holder et øye med helheten og formålet. Det finnes en sammenheng mellom hva speidere gjør/lærer, og hvorfor og hvordan de gjør det – de tre delene av speiderprogrammet.

Du kan lese mer om speiderprogrammet generelt HER

Siden barn og ungdom gjennomgår en del forskjellige stadier i sin utvikling, hvor de har helt spesielle og forskjellige behov, ønsker og interesser, har Norges speiderforbund valgt å lage et femdelt speiderprogram.

Denne femdelingen bygger på en alderstilpasning og ikke en enhetsinndeling. Programmet er fleksibelt, og kan tilpasses ulike modeller for enhetsinndeling i gruppene.

  • Småspeiderprogrammet er tilpasset speidere som går i 3. og 4. klasse. Lek, bruk av rammer, tilegning av praktiske ferdigheter gjennom «learning by doing» og enkelt prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
  • Du kan lese mer om småspeiderprogrammet her

Bli småspeider! Mer informasjon om hva det innebærer å bli/være speider finner du ved å følge linken her

 

Bever 1.-2.klasseBever 1.-2.klasse Flokk 3.-4.klasseFlokk 3.-4.klasse Tropp 5.-10.klasseTropp 5.-10.klasse Rovere 16–25 årRovere 16–25 år