Enheter

Medkila speidergruppe består av følgende enheter:

  • Beverkoloni (speiderne kalles bevere) – 1.-2. klasse
  • Flokk (speiderne kalles småspeidere eller ulvunger) – 3.-4. klasse
  • Tropp (speidere kalles stifinnere og vandrere) – 5.-10. klasse
  • Roverlag (speidere kalles rovere) – 16-25 år

I tillegg er det selvfølgelig mulig å bli speiderleder! Les mer

 

Aldersgrupper

Siden barn og ungdom gjennomgår en del forskjellige stadier i sin utvikling, hvor de har helt spesielle og forskjellige behov, ønsker og interesser, har Norges speiderforbund valgt å lage et femdelt speiderprogram.

Denne femdelingen bygger på en alderstilpasning og ikke en enhetsinndeling. Programmet er fleksibelt, og kan tilpasses ulike modeller for enhetsinndeling i gruppene.

Slik speiderprogrammet er bygget opp, med stigende vanskelighetsgrad, sikres progresjonen og sammenhengen i metodene og aktivitetene i enhetene.

  • Beverprogrammet er tilpasset speidere som går i 1. og 2. klasse. Lek og bruk av beverrammen står sentralt i dette programmet.
  • Småspeiderprogrammet er tilpasset speidere som går i 3. og 4. klasse. Lek, bruk av rammer, tilegning av praktiske ferdigheter gjennom «learning by doing» og enkelt prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
  • Stifinnerprogrammet er tilpasset speidere på 5.-7. klassetrinn. Bruk av patruljesystemet med voksen veileder, tilegning av praktiske ferdigheter via «learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og noe prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
  • Vandrerprogrammet er tilpasset speidere på 8.-10. klassetrinn. Patruljesystemet, ledertrening, prosjektarbeid, utfordringer, aktivt friluftsliv/villmarksliv, medbestemmelse og veiledning står sentralt i dette programmet.
  • Roverprogrammet er tilpasset speidere i videregående skole. Frihet, utforsking av nye territorier, prosjektarbeid, målsetting og målstyring, veiledning og medbestemmelse står sentralt i dette programmet.

På disse sidene kan du lese mer om hva man gjør i de forskjellige aldersgruppene:

Gruppestyret