Troppen 5.-10. klasse

I troppen er du er del av en patrulje som består av ca. 5–10 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Det kan for eksempel være klatring, orientering, lage byggverk med stokker og tau, lage film eller tenne bål uten fyrstikker.  Du får mulighet til å dra på overnattingstur helt uten voksne og være ute hele året.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere (PEFF) og assistenter (ASS). De leder patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.

I Medkila speidergruppe har vi i dag 5 patruljer. 4 ordinære patruljer som heter Ekorn, Jerv, Ulv og Ørn. I tillegg har vi i høstsemesteret en egen aspirantpatrulje for nye speidere.

For deg som er spesielt interessert

Speiderprogrammet

Norges speiderforbunds speiderprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål.

Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding. Speiderprogrammet hjelper å oppnå dette målet.

Et slikt lang­siktig mål krever at man tar ett skritt av gangen, samtidig som man holder et øye med helheten og formålet. Det finnes en sammenheng mellom hva speidere gjør/lærer, og hvorfor og hvordan de gjør det – de tre delene av speiderprogrammet.

Du kan lese mer om speiderprogrammet generelt HER

Siden barn og ungdom gjennomgår en del forskjellige stadier i sin utvikling, hvor de har helt spesielle og forskjellige behov, ønsker og interesser, har Norges speiderforbund valgt å lage et femdelt speiderprogram.

Denne femdelingen bygger på en alderstilpasning og ikke en enhetsinndeling. Programmet er fleksibelt, og kan tilpasses ulike modeller for enhetsinndeling i gruppene.

  • Stifinnerprogrammet er tilpasset speidere på 5.-7. klassetrinn. Bruk av patruljesystemet med voksen veileder, tilegning av praktiske ferdigheter via «learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og noe prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
  • Vandrerprogrammet er tilpasset speidere på 8.-10. klassetrinn. Patruljesystemet, ledertrening, prosjektarbeid, utfordringer, aktivt friluftsliv/villmarksliv, medbestemmelse og veiledning står sentralt i dette programmet.
  • Du kan lese mer om troppsprogrammet her

Mer informasjon om hva det innebærer å bli/være speider finner du ved å følge linken her

 

Bever 1.-2.klasseBever 1.-2.klasse Flokk 3.-4.klasseFlokk 3.-4.klasse Tropp 5.-10.klasseTropp 5.-10.klasse Rovere 16–25 årRovere 16–25 år