Er du en av våre nye speiderledere?

1 mars, 2021 av Erlend Welander
Kjære dere…
speiderforeldre, foresatte, onkler, tanter, unge voksne, midt i livet voksne, godt voksne, ja rett og slett deg som er eldre enn 16 år.

Har du lyst til å gi flere barn og unge mulighet til å oppleve og lære enkelt friluftsliv?

Medkila speidergruppe trenger flere ledere som ønsker å engasjere seg for og sammen med barn og unge. Bli med oss – eventyrene er der ute!

Flinke og engasjerte speiderledere veileder og hjelper de unge med å planlegge og gjennomføre aktiviteter, prosjekter og eventyr som de ønsker å legge ut på. Som speider får de mye og variert erfaring med hvordan de planlegger og gjennomfører et prosjekt. Du oppdager at man får til mye mer når man jobber sammen enn alene. Slik får de trening i å ta ansvar for både seg selv og andre, de blir en kløpper på samarbeid og trygg på ferdsel i naturen, året rundt.

Nå er vi på jakt etter flere voksenledere som kan tenke seg å være med på dette flotte arbeidet.

Eventyrene er der ute!

Speiding er vennskap, friluftsliv, samhold, glede, mestring og mye mye mer! Slik er det i hvert fall hos oss. Vi har møte hver uke, og turer eller andre morsomme ting vi gjør flere helger i året. Om sommeren er vi ofte en uke på leir, enten en vi organiserer selv, eller en større leir, kanskje til og med i et annet land!

Speidergruppa vår har vokst i medlemstall de siste årene. I 2015 var vi 22 medlemmer og de lederne vi var hadde kontroll på det meste. I dag er vi 70 medlemmer, selvsagt noen flere ledere, og en stadig økende mengde som ønsker å være med i speidergruppa vår. Siste tilskudd på speiderstammen vår var oppstarten av grupper for de minste speiderne i 1.-4.klasse, bevere og ulvunger, som vi startet opp i august 2020. Det betyr at vi nå har speidere i alle aldre i gruppa vår.
 
Kanotur etter arbeidstid, eller en kopp bålkaffe før kveldsnyhetene?
Foto: Cecilie Strand

Vi ser en utvikling i samfunnet der flere og flere voksne ønsker å være sammen med barn og ungdom i et aktivt friluftslivsmiljø. Da kan speideren være det rette. Tenk deg en kanotur etter arbeidstid, eller en kopp bålkaffe før kveldsnyhetene! Dine og andres barn får rike opplevelser – du får frisk luft, ny kunnskap og nye venner. Men å være speiderleder er mye mer enn å drive friluftsliv sammen med barn og andre voksne.

Å oppleve at speiderne mestrer små og store utfordringer gjennom lek og samarbeid, er en viktig drivkraft for mange speiderledere. Vil du bidra til en meningsfylt fritid som gir minner for livet både for andre og deg selv? Den tradisjonelle oppfatningen er at speiderledere møter til fast tid på fast sted hver uke, reiser på turer i helgene og deltar på møter og arrangementer. Det fungerer bra for dem som enkelt kan planlegge fritiden og har fast arbeidstid, men ikke for alle. Stadig flere jobber om kvelden, har skiftarbeid eller har en familiesituasjon som gjør det vanskelig å planlegge fritiden. Vi forstår at ikke alle speiderledere kan stille opp hver eneste uke, eller delta på alle aktivitetene, men vil gjerne ha deg med som speiderleder likevel!

 

Ikke vært speider eller speiderleder før?
Da har du nok flere spørsmål, sannsynligvis noen av disse …

Hvem kan være speiderleder?
Alle over 16 år. Det kreves i utgangspunktet ingen spesielle kunnskaper eller interesser. Alle ledere får tilbud om å delta på kurs som vil gi kompetanse i ledelse og praktiske ferdigheter. Les mer om ledertrening.

Jeg vet ingenting om speideren – har aldri vært speider selv.
Mange ledere har aldri selv vært med i speideren som barn. Dette er absolutt ikke noe problem. Du klarer deg bra også uten den erfaringen. Jeg er ikke et friluftsmenneske – kan verken slå opp telt eller tenne bål. Speiding er mye mer enn friluftsliv. Vi legger til rette for at barn og unge skal ha det gøy og få gode opplevelser gjennom mange varierte aktiviteter. Hos oss får de trene på å ta ansvar for seg selv og for hverandre i trygge rammer. Da er det viktigste at du er interessert i å være til stede sammen med speiderne og de andre lederne. Et ledermiljø som består av ulike personer med forskjellige kunnskaper og egenskaper, er positivt for alle. Kanskje nettopp du har en fritidsinteresse eller et yrke som speiderne kan ha nytte og glede av? Alle praktiske ting, som å sette opp telt, hogge ved og tenne bål, kan du lære av de andre lederne i gruppa eller på et kurs for speiderledere.

Jeg vil ikke bruke hele fritiden min i speideren

Lederne i en speidergruppe samarbeider om å legge opp programmet, og da tas det hensyn til hvor mye hver enkelt ønsker å bruke av sin fritid. Vi tar høyde for at ikke alle kan være til stede hver uke. Mange ledere begynner i det små, men erfarer at det gir dem så mye igjen at de etter hvert ønsker å ta på seg flere oppgaver.

Hva sier du ja til?
Hvor mye tid du kommer til å bruke som speiderleder, er avhengig av hvilket verv du ønsker å bidra i. De fleste speiderledere har ett møte i uka sammen med speidere, og er med på noen turer og leire i løpet av året. Man bidrar også i planleggingen og forberedelsen av aktivitetene. Det er mulig å ta på seg mer administrative oppgaver, siden gruppene alltid trenger hjelp til å holde oversikt over lister, merker, regnskap osv. Er du mer interessert i vedlikehold av utstyr, eiendommer og andre mer praktiske oppgaver, er det også plass til deg i speideren.

Selv om det er litt jobb å være speiderleder, får du mye igjen også. Det gir en stor glede å kunne bidra til barns utvikling og se positive resultater av speiderarbeidet. Dessuten får du som leder også personlig vekst, siden speiding har som mål å utvikle alle sine medlemmer, og ikke bare de yngste. Norges speiderforbund har en god og omfattende ledertrening som har verdi også utenfor speideren. Den praktiske erfaringen med ledelse og samarbeid som du får gjennom det daglige speiderarbeidet, er uvurderlig, spesielt for unge mennesker.

Jeg kjenner ingen av de andre lederne.
Som leder i en speidergruppe kommer du raskt inn i voksenmiljøet. Å drive med praktiske aktiviteter for en gruppe barn sammen med andre voksne, er en fin måte å få nye bekjentskaper på. Få ting er mer sosialt enn å samles rundt bålet med kaffekoppen. Kanskje vil du – som veldig mange av lederne våre – oppleve å få skikkelig gode venner i speidermiljøet

 
Jeg har ikke tid
De fleste føler at de har det for travelt. Derfor pleier vi å si at du kan starte med en «prøveperiode», uten noen forpliktelser. Hvis du liker deg i speideren, finner du tid. Og jo flere vi er som engasjerer oss for egne og andres barn, desto flere er det å dele oppgavene med. Da bruker hver enkelt mindre av sin fritid på alle aktivitetene
 

Hvordan blir jeg speiderleder?
Vi tar imot nye ledere. Ta kontakt med oss enten på telefon 90510569 eller send en e-post til  medkilaspeider@jota.no. I begge tilfeller vil du komme frem til vår gruppeleder, Pål Nilsen.

 
 
Speiderhilsen
Medkila speidergruppe