Speiding i koronatider

18 november, 2020 av Erlend Welander

Vi kan fortsatt gjennomføre fysiske speideraktiviteter, men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I speidergruppa vår vil vi etter beste evne legge til rette for speideraktiviteter i ukene framover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene, det innebærer blant annet:

  • antall speidere sammen om en aktivitet
  • faste grupper
  • mest mulig uteaktivitet
  • håndvask/øvrige hygienetiltak
  • avstand
  • at ingen som har symptomer ved deltakelse

Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå. Det kjenner vi oss trygge på at vi skal får til, ved hjelp av patruljesystemet og de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt. Det er opp til hver enkelt å vurdere om barna/barnet deres skal delta på fritidsaktiviteter nå, men vi skal gjøre det vi kan for at dere skal kjenne dere trygge på våre aktiviteter.

I Harstad kommune er det i tillegg til de nasjonale retningslinjene innført lokale tiltak. De lokale tiltakene er:

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover hustandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.
  • Barn og ungdom under 20 år bør fortsatt kunne delta på fritidsaktiviteter. Dersom de deltar på flere fritidsaktiviteter, bør foreldrene gjøre en vurdering av om barnet/ungdommen skal begrense seg til bare en aktivitet. Dette for å begrense antall nærkontakter per uke. Voksne over 20 år bes være ekstra oppmerksomme på rådene i veileder for smittevern for idrett og særforbundenes egne veiledere.
  • Voksne og skoleelever over 12 år anbefales å bruke munnbind på buss eller annen kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Se de nasjonale tiltakene på denne linken:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-koronatiltak-fra-5-november/

Norges speiderforbunds smittevernveileder finner dere her:
Råd og tips om fysiske og digitale speideraktiviteter.